Johan Florén

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för arbetsliv och välfärd

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4581

E-post: johan.floren@hb.se

Rumsnummer: D646

Signatur: JHFL

Jag är doktorand i forskarskolan SHIFT CARE med ett projekt med titeln: Equal, proximity care and professional support to children and young people living on home mechanical ventilation.  Den grundläggande forskningsfrågan rör vilka förutsättningar som ges till barn och unga med andningsstöd i hemmet.

Jag har en bakgrund som sjuksköterska inom intensivvård men har även studerat organisering och styrning inom vård och omsorg. Jag påbörjade min anställning vid Högskolan i Borås 2020 och har sedan dess varit verksam som lärare i Ledarskapsutbildningen för äldreomsorgens chefer och Sjuksköterskeutbildningen samt programansvarig för Vård- och omsorgsadministration.

Jag har under mina år inom intensivvården många gånger mött barn och unga med andningshjälp i hemmet och efter att ha verkat som lärare inom organisering och styrning av vård och omsorg har nu de två intressesfärerna förenats i ett gemensamt projekt.

Ingår i forskarskolan SHIFT CARE

  • Sepideh Olausson, Göteborgs universitet
  • Agneta Markström, Umeå Universitet och Karolinska Institutet
  • Magnus Ekström, Lunds universitet
  • Andreas Palm, Gävleborgs sjukhus och Akademiska sjukhuset Uppsala