Bioetanol, bioetylen och biopolyetylen

Bioetanol, bioetylen och biopolyetylen

Målet med projektet är att studera, dokumentera och avlägsna några av de faktorer som hindrar produktionen av bioetanol, bioetylen och biopolyetylen i Sverige.

Läs mer om projektet på engelska.