Consuming digital data: commercial, productive and critical implications

Consuming digital data: commercial, productive and critical implications

Projektet syftar till att se hur konsumenter förhåller sig till datadriven, riktad, reklam. Hur man ser på integritet, datainsamling och artificiellt skapat innehåll utifrån beteendemönster.

Forskningen och dess resultat kommer att stärka befintliga utbildningar vid Campus Varberg, specifikt Handelsekonomiprogrammet och Event management. Projektet syftar även till att samverka med det befintliga projektet Futures by Design och Datalabb Halland där studenter hjälper företag att bättre förstå och nyttja den data de skapar genom sin verksamhet/produktion. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Borås.