DDGS från svampar i en första och andra generationens etanolfabrik

DDGS från svampar i en första och andra generationens etanolfabrik

Arbetet kommer först att göras på labb och sedan storskaligt för att producera ca 100-500 kg DDGS för att undersöka produkten som foderkomponent. Dessa resultat kommer sedan att tekniskt och ekonomiskt utvärderas för eventuell kommersialisering.

I projektet ska olika förbehandlingar av cellulosamaterial undersökas tillsammans med bl.a. SEKAB och blandas med drank från Agroetanol. Dranken som innehåller pentoser, inhibitorer, oligomerer, partiklar, lignin, osv. undersöks med eller utan blandning av enzymer för att producera etanol och DDGS. Kvalitén på DDGS som foder är huvudämne för undersökningen i detta projekt. 
Projektet avser att bidra till ökad kunskap inom etanolproduktion från lignocellulosa och underlättar en kommersialisering av processen. Projektet är relevant för ett flertal olika industrier:
1) Svenska etanolproducenter baserade på spannmål och lignocellulosa, genom:
a. Integrering av cellulosaetanol i befintliga spannmålsbaserade etanolprocesser
b. Upptag och fermentering av kvarvarande socker (pentoser, hexoser och dess oligomerer) i dranken eller andra processvatten.
c. Försäljning av den producerade svamp-biomassan som en viktig inkomstkälla.
2) Jordbruks-, och foderindustrier genom användandet av svampbiomassan som foderkomponent, antingen som enda proteinkälla eller i kombination med andra produkter.
Projektet utförs i samarbete med Lantmännen Energi och Lantmännen Agroetanol.