Digcon: Digitalizing consumer culture

Digcon: Digitalizing consumer culture

Digcon är ett internationellt tvärvetenskapligt projekt som syftar till att studera digitala marknadsenheter. Projektet syftar till att bidra till den framväxande traditionen av praktikbaserade metoder för konsumtion och i synnerhet studier av marknadsenheter och deras användning i vardagliga marknader. Frågor om hållbar- och etisk konsumtion är särskilt ställd i termer av hur digitala enheter aktiverar och formar etisk- och hållbar konsumtion i olika empiriska inställningar.

Publikationer i urval

Sörum, N; Fuentes, C (2017) "Write something". Shaping of ethical consumption on Facebook. i Digitalizing Consumer Culture. Tracing how digital devices shape consumer culture. Sörum, N. ; Petersson McIntyre, M. (2016). Konsumtionskultur och digitalisering. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift. 25 (2) s. 2-5.

Fuentes, C. ; Sörum, N. (2016). Materialiserad moral. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift. 25 (2) s. 6-15.

Egels-Zandén, N. ; Hansson, N. (2015). Supply chain transparency as a consumer or corporate tool: The case of Nudie Jeans Co. Journal of Consumer Policy.