Digifun – Digitaltryck för mikro-distribution av funktionella bläck på textilier för arbetskläder och sportkläder

Digifun – Digitaltryck för mikro-distribution av funktionella bläck på textilier för arbetskläder och sportkläder

Tyngdpunkten i projektet ligger på att utveckla ett nytt vattenburet superhydrofobt och antistatiskt bläck. Dessa bläck  måste anpassas både för att fungera vid utskrift med piezoelektriskt styrda höghastighetsskrivhuvuden, och  för att utgöra beläggningar som kan möta högt ställda krav på långvarig och god funktionalitet hos slutprodukterna.

De bläck som utvecklas i projektet kommer att möjliggöra applicering av funktionellt tryck vid höga hastigheter i kontinuerlig produktion, för både små och stora tillverkningsserier. Med hjälp av digitaltryck med hög upplösning finns möjligheter att funktionalisera textilier både över stora ytor och i små komplexa mönster. Tekniken kan på sikt ersätta traditionella metoder för beläggning och impregnering.

Högskolan i Borås kommer att tillföra särskild sakkunskap till projektet inom ytmodifiering och funktion, smarta textilier (ledande material, funktionella beläggningar), samt textildesign. Högskolan kommer också att bidra med kompetens och utrustning för att möjliggöra produktion av prototyper med hjälp av stickning, vävning, spinning, kardning, efterbehandling, färgning, beläggning, tryckning (digital inkjet och screentryck), sömnad och montering.