Junchun Yu

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4190

Mobilnummer:

E-post: junchun.yu@hb.se

Rumsnummer: S458

Signatur: JUYU

Jag arbetar som postdok inom textilteknologi där jag fokuserar på att utveckla innovationer inom inkjet printing. 

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2013. Innan det studerade jag polymerer och kolnanokompositer vid Umeå universitet.

Jag medverkar i ett projekt finansierat av KK-stiftelsen.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Studies of novel phases and states produced by means of high pressure: polymer and polymer based carbon nanocomposites (2011)

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper