E-bokens framväxt i ett litet språkområde: Media, teknologi och effekter i det digitala samhället

E-bokens framväxt i ett litet språkområde: Media, teknologi och effekter i det digitala samhället

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Forskningen genomförs i samarbete mellan GU (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation) och Högskolan i Borås (Institutionen Bibliotekshögskolan/ biblioteks- och informationsvetenskap). Finansiering genom VR under Rambidrag: Det digitaliserade samhället – igår, idag, imorgon.

Forskningsprogrammet är inriktat på studier av e-bokens faktiska och möjliga effekter för författande, publicering, distribution och användning i Sverige. Forskningen är angelägen mot bakgrund av en snabb ökning av publicerade e-böcker, ökad efterfrågan från läsare, fler läsapparater som Ipad samt snabbt ökande lån av e-böcker från biblioteken. Sverige ligger tidigt i spridningsprocessen, särskilt i jämförelse med USA, där en betydligt större andel av läsarna använder e-böcker. Samtidigt är bokläsning som sådan aktuell bland annat mot bakgrund av ungas minskande lästid och sjunkande läsförståelse. Sverige har speciella förutsättningar för e-böcker med en begränsad marknad för svenska språket samtidigt goda språkkunskaper och omfattande IT-användning. Detta innebär en annan situation än för de engelskspråkiga länderna och ger ur forskningssynpunkt möjligheter att belysa intressanta frågor om hur bokindustrin i Sverige kommer att möta globaliseringens effekter, vilka faktorer som verkar under introduktionsfasen och hur olika aktörer verkar under den fortsatta spridningen.

Den teoretiska ramen för studierna innehåller bland annat en modell över innovationsprocessen från Winston som särskilt framhåller innovationers framväxt från tidiga prototyper , förekomsten av sociala och ekonomiska faktorer som gör innovationen ”socialt nödvändig” och effekter av faktorer som verkar återhållande på innovationers ”radikala potential”. Modellen kompletteras av Bourdieu´s fältteori för analyser av maktrelationer mellan olika aktörer inom fältet. Forskningsmetoderna innefattar personliga intervjuer med författare, förlagschefer och bokhandlare; fokusgruppintervjuer med bibliotekarier och läsare samt frågor i nationella survey-undersökningar i samarbete med SOM-institutet och Nordicom. All datainsamling i projektet sker enligt VR:s etiska riktlinjer.

Länk till E-bokens framväxt i ett litet språkområde: Media, teknologi och effekter i det digitala samhället