Elektrospinning av svampbiopolymerer för framställning av biomaterial för medicinska applikationer

Elektrospinning av svampbiopolymerer för framställning av biomaterial för medicinska applikationer

I detta projekt användes matavfall för att odla filamentös svamp och producera svampkitosan. Svampkitosanet renades och genomgick en elektrospinningsprocess för att producera en porös textil gjord av kitosan-nanofibrer. Det erhållna materialet visade mycket lovande effekt på sårläkningsexperiment in vitro.

Bilder: Filamentös (trådbildande) svamp som växer på matavfall, schema för elektrospinning (mitten), bild av elektrospunna svamppolymerer (överst till vänster: optisk, överst till höger: skanning i elektronmikroskop, och gips (som ett exempel på applikation)