Energi och material för hållbar utveckling - återvinning av komposit

Energi och material för hållbar utveckling - återvinning av komposit

Mikrovågspyrolys har flera fördelar vid återvinning av kompositer:

  • materialåtervinningsgraden ökar genom möjligheten att ta tillvara oorganiskt material såsom glasfiber
  • den organiska plastmatrisen konverteras till ett kolväte vilket kan användas inom kemisk industri
  • energieffektiv metod
  • energi och värme kan produceras från de ickekondenserade pyrolysgaserna, vilket kan användas för drift av pyrolysanläggningen
  • metoden särskiljer effektivt glasfibern från kompositen utan mekanisk destruktion, vilket möjliggör en användning av tekniska produkter med högt värde

Läs slutrapporten