Fish from ethanol residues – environmentally friendly feed for future farmed fish

Syftet med projektet är att utveckla en hållbar proteinkälla med högt näringsvärde för odlad fisk, baserat på rester från etanolproduktion.

Fish from ethanol residues – environmentally friendly feed for future farmed fish

Icke-ätbara etanolrester kommer att användas för odling av filamentösa svampar som är rika på protein och bioaktiva ämnen som i slutet kommer att användas i fiskfoder. Sådant svampprotein är lämplig för att ersätta vanliga foderingredienser som används i vattenbruksfoder, såsom soja och fiskmjöl. I denna process strävar vi efter att skapa ny kunskap som är tillämplig på de industriella processerna, vilket är fördelaktigt för både vattenbruk och etanolindustrin. Särskild betoning kommer att vara på att välja de mest lovande svampstammarna och deras optimering i ett mer globalt vattenbrukssammanhang, vilket följaktligen bidrar till ökad proteintillförsel genom användning av metoder förknippade med minskad markanvändning.

Resultaten från detta projekt kan ha en direkt positiv inverkan på både vattenbruk och etanolindustri, medan de indirekt gynnar samhället och ekosystemet. Projektet kommer att resultera i två huvudprodukter med både miljömässiga och sociala fördelar genom att omvandla restströmmar till mervärdesprodukter och därmed minska beroendet från vattenbruksindustrin av fiskmjöl och soja samtidigt som man sparar energi.

Förutom en proteinrik svampbiomassa kommer integrationen av en svampomvandling i anläggningen att leda till minskad energiförbrukning och underlätta återcirkulation av vatten. Genom aktiviteter som föreslås i detta projekt syftar vi därför till att generera kunskap om lämplig användning av svampbiomassa från etanolrestströmmar som viktig proteinkälla för fisk. Genom att täcka alla viktiga steg från primärproduktion, optimering av foderproduktion och kvalitet, fiskproduktion på plats och tillhörande miljökonsekvenser av hela produktionskedjan skapar vi ett koncept för denna nya foderkälla, med fördelar som sträcker sig över en rad relevanta branscher, samt samhälle och miljö.