Följeforskning: Implementering av metoden SafeGrowth, Helsingborgs stad

Följeforskning: Implementering av metoden SafeGrowth, Helsingborgs stad

Under 2021 påbörjades implementeringen av metoden SafeGrowth i Helsingborg Stad, då staden och dess tjänstepersoner vill hitta ett gemensamt arbetssätt som ökar tryggheten och invånarengagemanget. Målet är att hitta en metod där stadens invånare kan definiera sina problem/utmaningar själva, och också kan finna lösningar. Detta anses speciellt viktigt i s.k. ”utsatta områden” där det kanske inte alltid finns kunskap och kompetens att lösa lokala problem.

Syftet med följeforskningen är att undersöka hur metoden SafeGrowth tas emot av de tjänstepersoner och invånare som arbetar med metoden, och även vad som händer när metoden praktiseras i en lokal kontext som delvis skiljer sig åt jämfört med tidigare miljöer där den använts.

Publikationer

Högdahl, Elisabeth & Thodelius, Charlotta (2022): Implementeringen av SafeGrowth på Drottninghög. Slutrapport från följeforskning 2021-2022