Forskningsetik i svenska avhandlingar

en fråga som förvirrar

Forskningsetik i svenska avhandlingar

Skärpningen av Etikprövningslagen har skapat debatt om forskningsetikens betydelse samt anpassning till olika forskningsområden och metodologier. Denna debatt har gett uppmärksamhet åt centrala forskningsetiska aspekter och genom föreliggande forskningsprojekt tillförs ytterligare kunskap om forskningsetik inom utbildningsvetenskap.