GTRACE: Garment Traceability integrating Cryptography and Blockchain

GTRACE: Garment Traceability integrating Cryptography and Blockchain

Syfte och mål

En komplett spårbarhetslösning för plagg bör identifiera alla varor genom att både auktorisera och registrera information. Sådana integrerade spårbarhetssystem är emellertid fortfarande i sin nisch och är tillgängliga i pilotskala. För att stödja industriell omvandling är den befintliga kunskapsbasen för närvarande begränsad på tre sätt: (i) brist på ”open source” lösningar, (ii) brist på säkerhet på produktnivån, och (iii) brist på kunskap om spårbarhetsregler och föreskrifter utöver vissa frivilliga åtgärder.

Det finns således ett behov av att skapa bättre förståelse för rollen, användbarheten och fördelarna med ett integrerat och säkert spårbarhetssystem i värdekedjan för plagg. Detta innebär att produktnivålösningarna måste vara anti förfalskning, svåra att kopiera och robusta. Samtidigt som lösningarna på informationsnivå måste ge begränsad tillgång till data på ett decentraliserat sätt.

Förväntade effekter och resultat

GTRACE bidrar till den professionella utvecklingen av Högskolan i Borås på många sätt: (I) Genom att stärka den pågående forskningen om spårbarhet inom textilier, som har fått stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Vilket bidrar till Högskolan i Borås forskningsprofil inom forskningsområdet Textil och Mode, samt till Högskolans hållbarhetsambition. (II) Att dela resultat av GTRACE möjliggör samarbete med externa projekt och innovationer, t.ex. UNECEs spårbarhetsprojekt, som kommer att förbättra synligheten av forskningen som Högskolan i Borås genomför. (III) Det vetenskapliga resultatet kommer att användas vid utvecklingen av utbildningsmaterial för högskolans Textilt Management mastersprogram.

Planerat upplägg och genomförande

Att förbättra spårbarheten har blivit en prioritering för klädesindustrin på grund av flera sociala, miljömässiga och ekonomiska katastrofer under den senaste tiden. GTRACE syftar till att utveckla ett integrerat och säkert spårbarhetssystem i värdekedjan för plagg, genom (i) CryptoTags som säkerställer autentisering på produkt nivå, och (ii) genom att använda blockchain för informationsverifiering. Projektet kommer att pågå under ett år och innehåller två forskningsarbetspaket. Den första delen syftar till att fortsätta utveckla CryptoTag-lösningen som redan startats vid Högskolan i Borås, följt av att skapa en webbaserad applikation för enkel integrering inom industrin. Den andra delen kommer att visa ett blockchain-baserat scenario i den organiska bomullsförsörjningskedjan genom att använda Python-baserad programmering.