Jenny Balkow

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4554

E-post: jenny.balkow@hb.se

Rumsnummer: U318

Signatur: JEB

Arbetar som universitetslektor och började på Högskolan i Borås 2009.

Uppdrag

Biträdande prefekt med ansvar för Internationalisering, Utbildningsansvarig för Master/Magister Fashion Management, TXT Director for Nordic European Culture Center, USST, Shanghai, China

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

In the Middle. On sourcing from China and the role of the intermediary.

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper