Hjärtstopp på sjukhus

Hjärtstopp på sjukhus

Fem avhandlingsprojekt som skall belysa olika aspekter på vård av patienter som drabbats av hjärtstopp på sjukhus. Exempel på sådana aspekter är:

  1. När skall vi avstå från att påbörja hjärt-lungräddning?
  2. Hur viktigt är det att följa guidelines?
  3. Skiljer sig behandling och utfall mellan män och kvinnor och mellan unga och gamla?

Forskare/Medarbetare

Forskargrupper

Områden

Centrumbildningar