Hjärtstopp vid fysisk aktivitet

Hjärtstopp vid fysisk aktivitet

Ett avhandlingsprojekt som kartlägger förekomsten av svaga länkar i vårdkedjan samt chansen att överleva vid hjärtstopp i anslutning till fysisk aktivitet.