HOPE

Hembaserade personliga och självadministrerade neuromuskulära rehabiliteringsinterventioner som möjliggörs av integrerade textila elektrodsystem – På väg mot implementering av tre olika rehabiliteringsscenarier

HOPE

Världshälsoorganisationens (WHO) statistik visar att det globala behovet av rehabiliteringsåtgärder idag inte kan mötas. Bristen på åtgärder kan förklaras av många bidragande faktorer men en avgörande anledning är att rehabiliteringen har låg effektivitet som en direkt följd av låg följsamhet till föreskriven behandling. Speciellt gäller detta hemmabaserad träning. Låg följsamhet är främst förknippad med mödosam eller smärtsam träning, träningens komplexitet, bristande tillgång till stöd, glömska och/eller låg motivation.

Här ser vi att smarta textilier kan bidra med lösningar som kan ge avgörande bidrag för att förbättra följsamheten till olika rehabiliteringsbehandlingar. Textilbaserade elektroder kan i dessa fall förbättra användbarheten och underlätta för användaren/patienten som bara behöver ta på sig ett sensoriskt plagg och trycka på startknappen på en smartphone eller surfplattans träningsapp.

Resultat från de två tidigare projekt som fått stöd av KK-stiftelsen visar att med textila elektroder kopplade till ett biofeedback-system är det fullt möjligt att utföra t ex hembaserad behandling av fantomsmärta (Phantom Limb Pain - PLP). Det finns dock fortfarande delar av konceptet som kräver ytterligare forskning.

I föreliggande projekt ”HOPE” vill vi tillsammans med det tidigare etablerade konsortiet undersöka hur patienter kan förbättra sin neuromuskulära status via tre olika innovativa smarta textilbaserade rehabiliteringskoncept i hemmiljö. Projektet fokuserar teknikutveckling för att förbättra funktionaliteten och användbarheten hos de textilbaserade produkterna/lösningarna men också hur tekniken kan implementeras i hemmiljö.

Detta kommer att genomföras i tre fallstudier

  1. PLP-behandling hemma i en jämförelsestudie (two-arm)
  2. rehabilitering av handfunktion efter stroke för kroniska patienter i öppenvårdsstadiet (ej nödvändigt hemma)
  3. muskelträning före eOPRA-operationen (polikliniskt).

Vårt yttersta mål är att utveckla en ”plattform” av smarta textilier som kan tillhandahålla lösningar på olika neuromuskulära behandlingskoncept som utgår från registrering av elektrofysiologiska signaler från muskler (EMG), hjärtat (EKG) eller hjärnan (EEG). En sådan plattform kan då ge väsentliga bidrag till att möjliggöra hembaserade, personliga och egenadministrerade rehabiliteringslösningar för olika neuromuskulära tillstånd.