Karakterisering av cellväggsmaterial från zygomyceter och dess integrering i nonwoven-produkter

Karakterisering av cellväggsmaterial från zygomyceter och dess integrering i nonwoven-produkter

Superabsorberande polymerer (SAP) är hydrofila polymerer som kan absorbera vätska upp till flera hundra gånger sin vikt. Detta kan användas i hygienprodukter. Numera är polyakrylater det vanligaste materialet för produktion av SAP. På senare tid har man börjat titta på användning av biologisk SAP eftersom det är möjlighet att återvinna och kompostera.

Målet med projektet är att konvertera biopolymerer från biomassan av zygomyceter till superabsorbenter. Cellväggens material (CWM) av den här sortens svamp innehåller biopolymeren chitosan. Den är inte en SAP i sig, men absorptionskapaciteten ökar till samma nivå som för syntetiskt SAP. Chitosan och CWM har goda bakteriedödande egenskaper och slutprodukterna (t.ex. blöjor) som innehåller CWM kan användas längre tid utan irriterande lukt. Projektets fokus ligger på att karakterisera och modifiera CWM för att öka vattenbindningsförmågan för applicering i nonwoven produkter. Proteiner är en annan grupp biopolymerer i celler som kan konverteras till superabsorbent.

I projektet behandlas biomassa från svampar med alkalilösningar för att separera CWM från de andra materialen i cellen. CWM är ungefär 20% av cellen och återvinns som olöslig alkali medan proteinet utgör 50% av cellen och utvinns och löses i alkali. För både CWM och proteiner följs processen av modifieringssteg där hydrofiliteten av materialet förbättras. Sedan torkas materialet. Vattenbindningsförmågan hos den slutgiltiga produkten kan jämföras med vattenbindningsförmågan hos polyakrylater och kan användas i nonwoven produkter som biologiska superabsorbenter.

Projektet har genomförts i samarbete med Medical Equipment Development AB (Sweden) and Rexcell AB (Sweden).

Se film om superabsorbenter

Filmklipp