Knit on Demand

Knit on Demand

Huvudsyftet med projektet är att visa en produktionsmetod för stickade plagg som kan få stor inverkan på modeindustrins förmåga att möta nya och föränderliga krav i kundrelationerna.

Projektet kommer också att ge kunskap om och tydlighet i den totala kostnadsbilden som härrör från logistiken och hanteringen av hela försörjningskedjan. Detta medför bland annat bättre beslutsstöd, beträffande strategin för utlokalisering av produktion och leverantörer, och kan bidra till ökad lokal tillverkning av modevaror.

Projektet kommer att använda sig av metoder och teknik för automatiserad stickning av hela plagg, enligt complete garment-tekniken, för att bygga upp ett laboratorium för modevaruproduktion där olika leverans-, logistik-, produktions- och kvalitetskoncept kan testas och utvärderas.