Komfort under ambulanstransport och användning av Rescuebag

Komfort under ambulanstransport och användning av Rescuebag

Projektet ska undersöka patientensupplevelse och ambulanssjuksköterskans erfarenheter vid användandet av två olika metoder för bäddning på ambulansbåren.