Kompetens- och rekryteringsbehov i svensk välfärd fram till 2045

Kompetens- och rekryteringsbehov i svensk välfärd fram till 2045