Arbetspaket 1: Projektledning

Projektet ska leverera alla dokumentation som krävs av Interreg som rapportering.

Projektledargruppen har ansvar för regelbundna workshoppar och möten, samt för att kunskap från projektet publiceras.

Projektledare

Anders Jonsson, Högskolan i Borås
Kontakt Anders Jonsson

Finn Samuelsen, Högskolan i Östfold
Kontakt Finn Samuelsen

Peter Lundgren, Högskolan i Borås
Kontakt Peter Lundgren