Arbetspaket 7: Nyttiggörande

I stor utsträckning används parternas kommunikationskanaler och nätverk, men även egen internetnärvaro via hemsida och aktiviteter i sociala medier används.

Beskrivning

Arbetspaket 7 hanterar projektresultat. Utöver traditionell och vetenskaplig kommunikation ska vägar för operativt införande samt en modell för samverkan med näringslivet för kommersiell spridning presenteras – MAIN.

För att nyttiggöra resultat som t.ex. AI/ML-algoritmer är det viktigt att hitta vägar till uppskalning och införande vilket oftast sker via företag, inte sällan via SMF (små och medelstora företag). I 7.5 skall en modell (MAIN) utformas som underlättar samverkan mellan multidisciplinär akademisk FoU och kommersialisering/nyttiggörande i företag.

Aktiviteter

Följande aktiviteter ska genomföras i projektet:

  • interna programkonferenser/workshoppar
  • extern konferens
  • resultatspridning via allmänna och områdesspecifika kanaler
  • vetenskapliga artiklar och konferenser
  • utveckla MAIN - Modell för AI:s Nyttiggörande.

Projektledare

Anders Jonsson, Högskolan i Borås
Kontakt Anders Jonsson

Finn Samuelsen, Högskolan i Östfold
Kontakt Finn Samuelsen

Peter Lundgren, Högskolan i Borås
Kontakt Peter Lundgren

Bengt-Arne Sjöqvist, Chalmers tekniska högskola
Kontakt Bengt-Arne Sjöqvist