Kraftens hus

Ett integrerande perspektiv på civila samhällets organisationer

Kraftens hus

Syftet med projektet är att bidra till ett mer välfungerande välfärdssystem genom ökad kunskap om hur civila samhällets organisationer (CSO) kan verka

  1. utåt, i relation till privata och offentliga aktörer liksom andra CSO, samt 
  2. inåt, genom att studera hur de olika aktörerna som utgör CSO:n interagerar för att leda organisationen.