L-Pro: Lärande i professionsutbildning – studier inom sjuksköterske- och distriktssköterskeutbildningarna

L-Pro: Lärande i professionsutbildning – studier inom sjuksköterske- och distriktssköterskeutbildningarna

I detta projekt studeras ramar och pedagogiska verktyg för lärande och utveckling av professionskunskaper vid undervisning i sjuksköterske- och distriktsköterskeutbildningarna. Forskargruppen avser att bedriva studier vid de flera lärosäten och omgivande vårdverksamheter. Studierna har både kvantitativ och kvalitativ ansats och har sin utgångspunkt i såväl vårdvetenskap som pedagogik.

Publikationer och konferensbidrag inom projektet

 

Blomberg, K., Isaksson, A., Allvin, R., Bisholt, B., Ewertsson, M., Kullén Engström, A., Ohlsson, U., Sundler, AJ., & Gustavsson, M. (2016). Work stress among newly graduated nurses in relation to workplace and clinical group supervision. Journal of Nursing Management, 24(1): 80-87. doi: 10.1111/jonm.12274.

Gustafsson, M., Kullen Engström, A., Ohlsson, U., Sundler, AJ., & Bisholt, B. (2015). Nurse teacher models in clinical education from the perspective of student nurses — A mixed method study. Nurse Education today,35(12): 1289-94. doi: 10.1016/j.nedt.2015.03.008.

Blomberg, K., Bisholt, B. ,Kullén Enström, A., Ohlsson, U., Sundler, AJ. & Gustavsson, M. (2014). Swedish nursing students’ experience of stress during clinical practice in relation to clinical setting characteristics and the organization of the clinical education. The Journal of Clinical Nursing Aug;23(15-16):2264-71. doi: 10.1111/jocn.12506. Epub 2014 Jan 7.

Bisholt, B., Ohlsson, U., Kullén Engström, A., Sundler, A.J., & Gustafsson, M. (2014). Nursing students’ assessment of the learning environment in different clinical settings. Nurse Education in Practice 14(3): 304-310. Doi: 10.10161/j.nepr.2013.11.005

Sundler A.J., Björk, M., Bisholt, B., Ohlsson, U., Kullén Engström, A., & Gustafsson, M. (2014) Student nurses' experiences of the clinical learning environment in relation to the organization of supervision: A questionnaire survey.  Nurse Education Today, 34(4): 661-666.  Doi 10.1016/j.nedt.2013.06.023

Sundler,A.J., Björk, M., Ohlsson, U., Bisholt, B., Kullén Engström, A., Blomberg, K. &  Gustafsson, M. (2013). Nursing students’ experiences of the supervisory relationship during their last clinical placement in the nursing programme. Muntlig presentation vid NET2013, 24th International Networking for Health Education conference, sept 2013, Cambridge, UK

Gustafsson, M., Bisholt, B., Blomberg, K., Kullén Engström, A., Ohlsson, U. & Sundler, A.J. (2013). Different nurse teacher models in the clinical practice of nursing students. Muntlig presentation vid NET2013, 24th International Networking for Health Education conference, sept 2013, Cambridge, UK. 

Blomberg K, Bisholt B, Johansson Sundler A, Kullén Engström A, Ohlsson U, Gustafsson M (2012). Riskfaktorer för stress hos sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning. Muntlig presentation vid konferensen Verksamhetsförlagd utbildning i högskolans vårdutbildningar – möjligheter och utmaningar. 17-18 November, Stockholm, Svensk sjuksköterskeförening och Linnéuniversitetet.

Bisholt B, Blomberg K, Johansson Sundler A, Kullén Engström A, Ohlsson U, Gustafsson M. (2012). Vårdorganisation och sjuksköterskestudenters värdering av lärandemiljö. Muntlig presentation vid konferensen Verksamhetsförlagd utbildning i högskolans vårdutbildningar –möjligheter och utmaningar. 17-18 November 2012, Stockholm, Svensk sjuksköterskeförening och Linnéuniversitetet.

Sundler A.J. (2011). Ramar och pedagogiska verktyg för lärande i sjuksköterskeutbildningen – ett forskningsprojekt i samverkan med tre lärosäten. Muntlig presentation vid Vilär-konferensen för verksamhetsintegrerat lärande, Skövde 8-9 dec.