Lindrastudien- en klinisk interventionsstudie

Lindrastudien- en klinisk interventionsstudie

Kunskaper om hur patienter med misstänkt akut koronart syndrom, akut hjärtinfarkt och instabil kärlkramp, ska smärtlindras på bästa sätt saknas.

I Lindrastudien testas två hypoteser:

  1. Kombinationen morfin/ midazolam lindrar smärtan bättre än enbart morfin.
  2. Sjuksköterskor som är specialutbildade i omhändertagande av patienter med akut koronart syndrom lindrar smärtan bättre än sjuksköterskor som inte  har denna kompetens.

1.800 patienter i Västra Götaland randomiseras (väljs ut genom lottning) enligt 4-faktordesign till de fyra tänkbara kombinationerna . Detta innebär att en grupp får båda interventionerna, en grupp få ingen av interventionerna och de sista två grupperna får endera interventionen med läkemedel d.v.s. morfin/ midazolam eller behandlas av specialutbildad sjuksköterska.
Betydelsen av studien kan beskrivas i termer av att en mer effektiv smärtlindring ökar patientens välbefinnande och kan möjligen minska risken för komplikationer.

De preliminära resultaten av studien redovisas i en vetenskaplig rapport år 2012.