Livsåskådningar i utbildning för små barn

Livsåskådningar i utbildning för små barn

För att vara mer specifik kommer vi att undersöka följande frågor:

  • Vilka diskursiva utmaningar står förskollärare (i Sverige) inför i sitt arbete för att öka den sociala hållbarheten i ECEC, särskilt när det gäller religiös och livsåskådlig jämlikhet?
  • Hur kan ett feministiskt och postkolonialt analytiskt verktyg hjälpa till att möta dessa utmaningar?
  • Vilken sorts förståelse för sambandet mellan social hållbarhet och omsorg i förskolan skulle kunna bidra till den pågående diskussionen om förskollärares kompetenser och strategier kring religioner och livsåskådningar?