Locality

Locality

Vi ser havet som en resurs och råvarubas för nya textila insatsmaterial. Med dessa ersätter vi fossilbaserad kemi och skapar hållbara funktionaliseringsprocesser. Vi ser på cirkulära flöden och ser på möjligheterna att använda vattenföroreningar som substrat för växande marina organismer, som vi sen skördar, förädlar och utvecklar till textil funktionalisering.