EU - Horizon Europe

EU - Horizon Europe

Horizon Europe tar itu med klimatförändringarna, hjälper till att uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål och stärker EU:s konkurrenskraft och tillväxt.

Programmet underlättar samarbete och stärker forskning och innovation när det gäller att utveckla, stödja och genomföra EU:s politik samtidigt som de tar itu med globala utmaningar. Horizon Europe stödjer skapande och bättre spridning av utmärkt kunskap och teknik.

(översatt från ec.europa.eu 220817)

Länk till EU - Horizon Europe