Logistikens roll i det cirkulära textila ekosystemet

Logistikens roll i det cirkulära textila ekosystemet

Syfte och mål

Textil- och modeindustrin är en av världens mest miljöpåverkande industrier, och dess omställning till en mer cirkulär ekonomi är därför mycket viktig. För att lyckas med en sådan omställning krävs mer kunskap om hur effektiva logistiska flöden ska kunna organiseras och styras i ett cirkulärt ekosystem. Syftet med projektet är därför att undersöka logistikens roll i ett cirkulärt textilt ekosystem.

Förväntade effekter och resultat

Projektet utveckla ny kunskap om hur logistiska resurser och förmågor ska kunna orkestreras i ett cirkulärt ekosystem, samt vilket eller vilka värden som logistiken egentligen bidrar till att skapa. Här ingår förutom ekonomiska värden också andra typer, såsom image-, informations- och miljömässiga värden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på fyra arbetspaket; (1) kartläggning av aktörer och materialflöden i ett cirkulärt, textilt ekosystem, (2) utredning hur logistikresurser orkestreras i detta system, (3) kategorisering av de värden som skapas av dessa resurser, samt (4) framtagning av praktiker-orienterade riktlinjer för framtida orkestrering av logistikresurser.

Projektet baseras på en interaktiv forskningsmetodik där forskare från Linköpings universitet, Högskolan i Borås, och det globala modeföretaget H&M medverkar. H&M, ett av världens ledande företag i modebranschen, representerar här ett intressant, informationsrikt fallföretag med ambitioner, makt och position att spela en viktig roll för att orkestrera de logistiska resurser och förmågor som finns i det cirkulära ekosystemet. Genom den interaktiva forskningsansatsen skapas möjlighet för forskare och praktiker att tillsammans på djupet utforska logistikens roll i det cirkulära textila ekosystemet. Genom en rad olika workshops och datainsamlingar på H&M och dess samarbetspartners i det cirkulära ekosystemet kommer ny, fördjupad kunskap tas fram som både är teoretiskt och praktiskt relevant.

Länk till Logistikens roll i det cirkulära textila ekosystemet