Matvalsundersökning kring upcycled mat

Matvalsundersökning kring upcycled mat

Matavfall bidrar till osäker tillgång på mat, ekonomisk förlust och global uppvärmning. Ätbara delar av matavfallet kan återvinnas som ätbara ingredienser för att producera ny mat och det kallas för upcycled matproduktion. Detta projekt syftar till att undersöka faktorer som påverkar människor att välja upcycled mat med hjälp av ett frågeformulär. Att identifiera konsumenternas kriterier för val av upcycled mat hjälper hela matproduktionskedjan att utveckla acceptabla livsmedel som innebär resurseffektiv matproduktion och kan bidra till de globala målen för hållbar utveckling. Projektet kommer att genomföras på Swedish Centre for Resource Recovery vid Högskolan i Borås som forskar om att utveckla innovativ upcycled mat från svampar. Resultaten av detta projekt kan stärka Borås roll inom detta prioriterade forskningsområde och skapa en starkare forskningsmiljö för hållbar utveckling.