Mobil röntgen

Ett "Nära vårdprojekt"

Mobil röntgen

Projektet har tre primära syften:

  1. Att skapa tidig diagnostik med mobil röntgen bland patienter på äldreboenden med misstänkt höftfraktur.
  2. Att flytta ut vården till patienten och undvika onödiga ambulanstransporter samt vård på sjukhus.
  3. Att testa säkerhet och möjlighet i att utföra röntgenundersökningar i patientens hemmiljö samt sända datan till radiologen på sjukhuset.