Multifunktionella hållbara massa-baserade tygkompositer för flyg- och tåginteriörer: tillverkning, modellering och testning

Multifunktionella hållbara massa-baserade tygkompositer för flyg- och tåginteriörer: tillverkning, modellering och testning

Den enorma ökningen av intresset för hållbarhet innebär ett stort intresse från transport-OEM:s för högpresterande biofiberförstärkta kompositer. Polymerkompositer av naturfiber har använts i olika icke-bärande fordonskomponenter och har visat potential hos denna typ av kompositer. De träbaserade cellulosafibrerna är en viktig resurs från svensk skogsindustri som kan användas som massabaserad rayonväv som biobaserat förstärkningsmaterial. Dessutom har utvecklingen av ett flytande termoplast-harts nyligen uppmärksammats på grund av dess återvinningsbarhet och dess processteknik som liknar härdplast.

Preliminära studier har visat att Elium-harts har potential att tillhandahålla ett innovativt alternativ till användningen av epoxibaserade hartssystem. Syftet med detta projekt är att utveckla en ny hållbar form av återvinningsbar polymerkomposit framställd av förnybara resurser, som omfattar de strukturella och brandfarliga prestanda som krävs för applikationer i flygplans- och tåginteriör. Projektresultaten ska utnyttjas inom masstransportsektorn, där hartssystemen av cellulosatyg kommer att användas för att tillverka lätta och flamsäkra kompositdukar för flygplans- och tåginteriörer. För att säkerställa utförandet av arbetet kommer först och främst kompositer av rayontyg att tillverkas och karakteriseras för att utvärdera deras mekaniska prestanda, termiska och dämpande beteenden. Processimulering av de biobaserade kompositplattorna kommer att utföras. För det andra kommer flamskyddsmattor att användas för att förbättra flamsäkerheten hos de biobaserade kompositerna, på ett sådant sätt att de uppfyller kraven på antändbarhet, värmeavgivning och rök. För det tredje kommer rayonfibrer att behandlas med kommersiella kemiska medel för att förbättra fiber-matrisgränsytans vidhäftning, för att leda till förbättrade mekaniska egenskaper. Slutligen kommer projektet formulera en simulering och förutsägelse av rayontyget Elium för målinredningen.