Näringslivsanpassat Data Center

Näringslivsanpassat Data Center

Vi har genomfört våra tidigare planer med att bygga upp ett data center med nya högpresterande datorer för att kunna göra avancerad dataanalys på stora datamängder från samarbetande näringsliv. Genom datacentret har datorkraft gjorts tillgänglig för relaterade forskare via både en större superdator och mindre klusterbaserade datorlösningar med olika sorters datorarkitekturer.

Via ett flertal större forskningsprojekt har datacentret kommit till betydande användning i dataanalys av större datamängder från främst företag inom sjuhäradsregionen inom såväl dagligvaruhandeln som moderna e-handelsföretag (ICA, Ellos, Hemtex m.m.). Även större nationella företag (AstraZeneca och Scania) har kommit denna omfattande datorkraft till del.

För att kunna arbeta mer effektivt med våra näringslivspartners, främst inom Sjuhärad, ser vi det som centralt att kunna efterlikna den miljö som berörda företag använder i dagsläget så gott som det är möjligt.