(O)organiserad kreativitet

(O)organiserad kreativitet

Kreativitet är, och har länge varit, ett eftersträvat tillstånd i många organisationer för att det uppfattas som nödvändigt, inte minst för hållbar utveckling, inom både privata och offentliga sfärer. Detta projekt ingår som en del av två växande forskningsområden: det ena kring hur kreativitet stimuleras och organiseras, det andra kring samspel mellan privat näringsliv, det civila samhället och offentlig service. Jag vill bidra till dessa områden genom att studera hur kreativitet stimuleras och hur kreativa krafter tas tillvara på bäst sätt, utifrån olika aktörers perspektiv. Hur kan en stad organisera för att stödja kreativitet inom privat och civil sektor? Vilka typer av infrastrukturer behövs? Syftet är att öka kunskapen om hur kreativitet kan stimuleras på en plats utan att över-organiseras, och i förlängningen hitta en balans av organiserad och o-organiserade kreativa krafter som gemensamt bidrar till en regions/stads/plats långsiktiga livskraft.