Patientens upplevelse av välbefinnande i ambulanssjukvård

Patientens upplevelse av välbefinnande i ambulanssjukvård

Sjukvårdens standardfiltar används idag rutinmässigt till alla patienter som transporteras på ambulansens bår. Studien Patientens upplevelse av välbefinnande i ambulanssjukvård ska undersöka om nya material för inbäddning och skydd kan öka patientens välbefinnande/komfort, förebygga upplevelser av otrygghet och illabefinnande hos patienter i ambulanssjukvård samt underlätta för ambulanspersonalen i vårdandet. Nya material som testas är så kallade rescue bag och rescue covers.

Studien handlar om att studera begreppet "Comfort" i relation till användning av ny utrustning för transport av patient inom prehospital akutsjukvård. Studien fokuserar på vård av den äldre patienten. Två undersökningsinstrument används för datainsamling i Nordirland och i Sverige. I studien jämförs vårdandet både utifrån ett patient- och vårdarperspektiv.

Preliminära resultat från studien presenteras i form av en vetenskaplig rapport med utgivning under 2013.