Personcentrerad kommunikation med äldre vårdtagare (PC-COM)

Personcentrerad kommunikation med äldre vårdtagare (PC-COM)

I forskningsprojektet studeras personcentrerad kommunikation med äldre vårdtagare, med fokus på hur kommunikationen sker i mötet mellan äldre personer och vårdpersonal inom kommunal äldreomsorg. Projektet är en del av ett stort internationell samarbetet mellan forskare i Norge, Sverige, Nederländerna och USA, och leds av professor Hilde Eide vid Högskolan i Buskerud och Vestfold. Forskningsprojektet avser att skapa kunskaper om personcentrerad kommunikation med äldre vårdtagare och hur den kan främjas, för att därmed utveckla vården av äldre. 

Läs publikationen A cross-sectional study on person-centred communication in the care of older people: the COMHOME study protocol (extern länk).

Projektledare

Hilde Eide, Högskolan i Buskerud och Vestfold

Forskare/Medarbetare

Forskargrupper

Områden

Finansiärer