Political Dynamics of the Cultural Sector (Polycul)

Political Dynamics of the Cultural Sector (Polycul)

Huvudsyftet är att fördjupa såväl den empiriska som teoretiska förståelsen för utvecklingen inom kulturpolitiken generellt och specifikt områdets bristande måluppfyllelse, det vill säga varför de kulturpolitiska målen inte uppnåtts.