Produktion av nya förnyelsebara material och biologiskt nedbrytbara material, enzymer och biogas genom fermentering av svamp i fast tillstånd på lignocellulosa substrat

Produktion av nya förnyelsebara material och biologiskt nedbrytbara material, enzymer och biogas genom fermentering av svamp i fast tillstånd på lignocellulosa substrat

Förutom de nya materialen ger projektet också fokus på potentialen att producera andra mervärdesprodukter som enzymer och biogas. Biogasproduktion genom anaerob nedbrytning kommer också att ge insikter om de biologiska nedbrytbarheten hos de nya producerade materialen.