RE:Concrete

RE:Concrete

Forskning i projekt RE:Concrete är kopplat till avfallsprocessen i betongindustrin och undersökning av befintliga återvinningsscenarier. Betong återvinns i dagsläget i form av fyllnadsmaterial på deponi eller obunden bärlager vid vägbyggen. Projektet handlar om att nyttja återvunnen betong i ny betong som högvärdig tillämpning. Hållbarhetsvinsten ligger bland annat i minskad miljöpåverkan genom förlängd teknisk livslängd på betong.

RE:Concrete är ett doktorandprojekt som bedrivs i samarbete mellan Högskolan i Borås och CBI Betonginstitutet och finansieras av Gunnar Ivarssons stiftelse, CBI Betonginstitutet och Högskolan i Borås.

Ett examensarbete som knyter an till RE:Concrete handlar om ersättning av naturgrus i betong med krossad berg, ett material som liknar i sina egenskaper krossad betong. I samarbete med företaget Ulricehamn Betong undersöks olika grader av ersättning av naturgrus och dess påverkan på betongens arbetbarhet, 1-dygns- och 28-dygns tryckhållfasthet.

Publikationer

1.    Doctoral Level: Journal articles.

Sadagopan M., Malaga K., Nagy A.: RE:Concrete - Study on Recycling of Concrete in Sweden, Nordic Concrete Research, NCR no. 56 – 1/2017.

Sadagopan M., Malaga K., Nagy A.: Robust water absorption technique for combined crushed concrete aggregate fractions, Construction and Building Materials (In submission)

2.    Doctoral Level: Conference proceedings

Sadagopan M., Malaga K., Nagy A.: RE:Concrete- Study on recycling of concrete in Sweden, Proceedings of XXIII Nordic Concrete Research Symposium, 2017 Aalborg, Denmark.

Sadagopan M., Malaga K., Nagy A.: Pycnometer method to determine the water absorption of combined crushed concrete aggregate fractions, RILEM International Conference on Sustainable Materials, Systems and Structures, 2019 Croatia 

3.    Masters Level

Haji H, Beigi Y., Ersättning av naturgrus med krossat berg i betong, 2017

4.    Bachelor’s Level

Pak A.,Saleh R., Krossad betong som ballast i självkompakterande betong, 2018

Johansson J.,Karlsson K.: Återvinning av restbetong från fabrikstillverkning i ny betong, 2018

Rahman A.,Hassan A.: Återvunnen betong som ballast i ny betong- Experimentell studie om partikelgradering, arbetbarhet och tryckhållfasthet, 2018

Kieu M.,Ciorascu C.,Phan J.: Återvinning av betong- tekniska utredningar och logistik, 2019