Bild på Högskolan i Borås

Realisering av forskningsprojekt

Realisering av forskningsprojekt

Ett tidigare forskningsprojekt vid Högskolan i Borås har under tre år utvecklat ett ramverk som syftar till att små och medelstora företag och organisationer skall kunna förbättra och effektivisera sina arbetsprocesser. Ramverket har utvärderats hos åtta företag och användningen av ramverket har lett till att flera värdefulla effekter uppstått hos företagen som t ex lägre kostnader, högre effektivitet, nöjdare kunder och ett bättre arbetsklimat.

Våra studier har också visat på att det finns en stor efterfrågan på ramverket och vi ser därför ett behov av att kunna tillgängliggöra och kommersialisera våra resultat. Ramverket är idag utvecklat för att stödja processer inom tjänstesektorn. Demonstrationer av ramverket för företag inom andra sektorer har visat på ett stort intresse även från dessa sektorer.

Vi avser därför i detta projekt att 1) utveckla ramverket så att det blir mer generellt, 2) att komplettera ramverket med ett IT-stöd (webbapplikation) för att göra det mer lättillgängligt. De sektorer som vi kommer att anpassa ramverket för är detaljhandeln, sektorn för textil & design samt företag inom innovationssektorn. Effekterna av IT-stödet i användning skall studeras i realistiska miljöer.