Reflekterat vårdande och lärande som skapar hälsa

Reflekterat vårdande och lärande som skapar hälsa

Projektet har fokus på reflexionens roll i såväl vårdandet som lärandet samt främst på hur vårdandet och lärandet sammanflätas i mötet med patienten och dennes närstående med målet att nå välbefinnande. Projektet bygger på tidigare forskning som påvisat nödvändigheten av en didaktik som ger stöd för reflexionen i den vårdande kontexten. Målet är att utveckla vårdande- och lärandestrategier med livsvärlden och vårdvetenskapen som grund. I projektet ingår interventionsstudier i form av reflexionsseminarier. Projektets innovativa karaktär gör att det är pågående under längre tid.