Elisabeth Lindberg

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4764

E-post: elisabeth.lindberg@hb.se

Signatur: ELG

Jag är professor i vårdvetenskap på Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Jag är sjuksköterska med en specialistutbildning i intensivvård samt en magisterexamen i vårdpedagogik. Jag har arbetslivserfarenhet från bland annat kardiologisk vård, både öppenvård och hjärtintensivvård, samt erfarenhet av intensivvård.

Min forskning finns inom området Människan i vården och inom ämnet vårdvetenskap. Jag har ett starkt intresse för att utveckla och fördjupa den vårdvetenskapliga teoribildningen med stöd i vårdvetenskaplig forskning och existensfilosofi. Min forskning berör både vårdande och lärande i olika sammanhang och i forskningen utvecklas kunskap om:

  • Existentiella frågor i vårdande sammanhang
  •  Metodutveckling på livsvärldsteoretisk grund
  • Sammanflätning av vårdande och lärande

Jag är Associate Editor för tidskriften Scandinavian Journal of Caring Science och är även aktiv medlem och forskare i ett Europeiskt vårdvetenskapligt forskningsnätverk European Academy of Caring Science (EACS) som har beviljats forskningsmedel från Europa Kommissionen (2019-2023) – forskningsprojektet benämns INNOVATEDIGNITY. Syftet med projektet är att bidra till att utveckla en hållbar och värdig vård för äldre människor i Europa.

Läs mer om projektet Innovatedignity på projektets webbplats.

Jag är huvudhandledare för tre doktorandprojekt:

Jag är även bihandledare i två doktorandprojekt:

  • Investigation of the unique dynamic requirements of competence among registered nurses required to lead care for older people living in municipality today and in the future: Läs mer på webbplatsen Innovatedignity

Uppdrag

  • Ämnesansvarig för vårdvetenskap inom Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
  • Ledamot i Forsknings- och utbildningsnämnden vid Högskolan i Borås (FoU)

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

TID FÖR VÅRDANDE MÖTEN- Att vidmakthålla och utveckla vårdandet med patientperspektivet i fokus

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper