Elisabeth Lindberg

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4764

Mobilnummer: 0701-806760

E-post: elisabeth.lindberg@hb.se

Rumsnummer: E712

Signatur: ELG

Jag arbetar som universitetslektor och är docent i vårdvetenskap på Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Jag är sjuksköterska med en specialistutbildning i intensivvård samt en magisterexamen i vårdpedagogik. Jag har arbetslivserfarenhet från bland annat kardiologisk vård, både öppenvård och hjärtintensivvård, samt erfarenhet av intensivvård.

Min forskning finns inom området Människan i vården och inom ämnet vårdvetenskap. Jag har ett starkt intresse för att utveckla och fördjupa den vårdvetenskapliga teoribildningen med stöd i vårdvetenskaplig forskning och existensfilosofi. Min forskning berör både vårdande och lärande i olika sammanhang och i forskningen utvecklas kunskap om:

  1. Olika dimensioner av existentiella samtal
  2. Reflektionens betydelse för vårdande och lärande
  3. Metodutveckling inom ramen för livsvärldsteoretisk ansats
  4. Att åldras och vara i behov av vård

Jag är Associate Editor för tidskriften Scandinavian Journal of Caring Science och är även aktiv medlem och forskare i ett Europeiskt vårdvetenskapligt forskningsnätverk European Academy of Caring Science (EACS) som har beviljats forskningsmedel från Europa Kommissionen (2019-2023) – forskningsprojektet benämns INNOVATEDIGNITY. Syftet med projektet är att bidra till att utveckla en hållbar och värdig vård för äldre människor i Europa.

Läs mer om projektet Innovatedignity på projektets webbplats.

Jag är huvudhandledare för två doktorandprojekt:

Jag är även bihandledare i två doktorandprojekt:

  • Investigation of the unique dynamic requirements of competence among registered nurses required to lead care for older people living in municipality today and in the future: Läs mer på webbplatsen Innovatedignity

Uppdrag

  • Vårdvetenskaplig ledare och ämnesansvarig inom Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
  • Ledamot i Högskolans Forsknings- och utbildningsnämnden (FoU)
  • Programansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

TID FÖR VÅRDANDE MÖTEN- Att vidmakthålla och utveckla vårdandet med patientperspektivet i fokus

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper