Reflektivt vårdande och lärande som skapar hälsa- reflexionens betydelse som lärandestöd.

Reflektivt vårdande och lärande som skapar hälsa- reflexionens betydelse som lärandestöd.

Syftet är att beskriva och analysera implementeringen av den ämnesmässiga och didaktiska modellen i sjuksköterskeutbildningen.

Implementeringen utgörs av två delar:

  • Kompetenshöjande utbildning för lärare
  • Lärandestöd genom reflexionsgrupper i sjuksköterskeutbildningen och adekvat sammansatta lärarlag