Aleksandra Jarling

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4723

E-post: aleksandra.jarling@hb.se

Rumsnummer: D729

Signatur: ALJA

I december 2020 disputerade jag med avhandlingen Delad utsatthet – Vård i hemmet från äldre människors, anhörigas och professionella vårdares perspektiv. Avhandlingen belyser dessa tre perspektiv med utgångspunkten Vård i hemmet.  

Jag är specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård och distriktssköterska och påbörjade min anställning vid Högskolan i Borås 2010. Sedan dess har jag undervisat i Sjuksköterskeutbildningen såväl som Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot psykiatrisk vård. Sedan starten av Polisprogrammet vid Högskolan i Borås under 2018 undervisar jag även blivande poliser med fokus på att möta människor med psykisk ohälsa och sjukdom. Innan jag påbörjade min anställning vid Högskolan i Borås har jag arbetat som psykiatrissjuksköterska på Södra Älvsborgs Sjukhus.  

Vid Högskolan i Borås ingår jag i forskargruppen Existentiella frågor i vårdande sammanhang med fokus på existentiella frågor i relation till hälsa, sjukdom och lidande samt hur vårdandet med fokus på existentiella dimensioner kan bidra till välbefinnande vid sjukdom och ohälsa. Dessutom riktas fokus mot hur lärandet kan stödjas för att kunna utöva ett sådant vårdande. Forskargruppens arbete utgår från ett livsvärldsorienterat perspektiv och livsvärldsforskning. 

Jag ingår även i forskargruppen Äldre, hälsa och vårdande med fokus på att utveckla vårdandet med ett tydligt patientperspektiv och med specifikt fokus på den äldre människan. I forskargruppen pågår flera projekt som söker kunskap om olika aspekter av åldrande och att vara äldre och i behov av vård.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

 

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Delad utsatthet – Vård i hemmet från äldre människors, anhörigas och professionella vårdares perspektiv

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper