Aleksandra Jarling

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4723

Mobilnummer: 0790-663836

E-post: aleksandra.jarling@hb.se

Rumsnummer: D726

Signatur: ALJA

Jag är sedan 2015 doktorand inom forskningsområdet Människan i vården och inom projektet Vård i hemmet. Forskningsprojektets syfte är att fördjupa kunskapen om vård i hemmet ur den äldre människans, anhörigas och professionella vårdares perspektiv som samtliga har betydelse för den vård som idag ges i den äldre människans egna hem. 

Jag påbörjade min anställning vid Högskolan i Borås 2011 och har sedan dess undervisat i ämnet Vårdvetenskap och inom området Psykiatri i Sjuksköterskeutbildningen men även i Specialistutbildningarna. Jag är idag programansvarig för Specialistutbildningen med inriktning mot psykiatrisk vård. Jag undervisar även i Polisprogrammet med fokus på området Psykisk ohälsa och sjukdom och där med särskilt fokus och intresse av att möta människor med psykisk ohälsa. Jag är utbildad Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård och Specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska. Tidigare arbetade jag kliniskt som psykiatrisjuksköterska på Södra Älvsborgs Sjukhus.

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper