Aleksandra Jarling

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4723

E-post: aleksandra.jarling@hb.se

Rumsnummer: D729

Signatur: ALJA

Mitt namn är Aleksandra Jarling och jag arbetar vid Högskolan i Borås sedan 2010. Jag är specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård och distriktssköterska. Innan jag påbörjade min anställning vid Högskolan i Borås har jag arbetat som psykiatrissjuksköterska på Södra Älvsborgs Sjukhus.  I december 2020 disputerade jag med avhandlingen Delad utsatthet – Vård i hemmet från äldre människors, anhörigas och professionella vårdares perspektiv. Avhandlingen belyser dessa tre perspektiv med gemensamma utgångspunkten, Vård i hemmet.

Jag undervisar på grund-, avancerad- och forskarnivå och är programansvarig för Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot psykiatrisk vård. Jag undervisar även vid Polisprogrammet vid Högskolan i Borås sedan starten 2018 där jag är kursansvarig och examinator för kursen Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk.

Vid Högskolan i Borås ingår jag i två forskargrupper. Forskargruppen Existentiella frågor i vårdande och lärande sammanhang fokuserar på existentiella frågor i relation till hälsa, sjukdom och lidande samt hur vårdandet med fokus på existentiella dimensioner kan bidra till välbefinnande vid sjukdom och ohälsa. Dessutom riktas fokus mot hur lärandet kan stödjas för att kunna utöva ett sådant vårdande. Forskargruppens arbete utgår från ett livsvärldsorienterat perspektiv och livsvärldsforskning. 

Jag ingår även i forskargruppen Prehospen vid Högskolan i Borås med särskilt intresse för frågor som rör prehospitalt vårdande och samtidig psykisk ohälsa. Ett nystartat forskningsprojekt, som ingår i forskarskolan SHIFT CARE, syftar till att skapa mer kunskap kring prehospitala bedömningar vid samtidig psykisk ohälsa.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

 

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Delad utsatthet – Vård i hemmet från äldre människors, anhörigas och professionella vårdares perspektiv

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper