Sandwichkomposit av återvunnen textil

Sandwichkomposit av återvunnen textil

I stället för att kassera textilmaterial eller förbränna dem efter deras livslängd kan rengöringsprocesser och/eller behandlingar utföras på textilierna för att använda dem i specifika kompositapplikationer. På detta sätt kan strukturella kompositer, såsom biobaserade sandwichkompositer bli billigare, och uppnå förbättrade egenskaper.

Då en textil struktur komprimeras vid användning, sker det en minskning av textilens porositet, varvid egenskaperna och prestandan försämras. Detta är även en av de främsta anledningarna till att textilen genomgår förändringar under bearbetningen. Dessutom utsätts textilen för olika mekanisk påverkan vid användningen, vilket medför en nedbrytning av textilen vilket resulterar i fiberförlust. Det textilavfall som projektförslaget fokuserar på har fortfarande goda egenskaper, såsom styrka och hållbarhet, och det skulle därmed kunna användas i kompositmaterial.

Vid Högskolan i Borås har det gjorts ett förarbete gällande metoder för att inkorporera återvunna textilier i en sandwichkomposit. Återvunnen textil kan införlivas i sandwichstrukturen, vilket leder till bra strukturell prestanda och egenskaper. Egenskaperna kan varieras, eftersom textilier kan har varierande tjocklek, strukturer och porositet vilket kan resultera i olika egenskaper för kompositen.