SILVANUS

SILVANUS

Ett stort konsortium av tvärvetenskapliga experter från fyra kontinenter samlas i SILVANUS för att bekämpa hotet om skogsbränder och förbättra skogens motståndskraft mot klimatförändringar. Forskare vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås (HB) bidrar med forskningskompetens inom kunskapsorganisation, informationshantering, användarstudier, deltagandemetoder med mera. HB-teamet kommer att ha en roll i att utföra uppgifter som inkluderar; samråd med intressenter, definition av funktionskrav, historiska fallstudier, definition av ramverk för bedömning, sociala medier och koncept, plattformstestning och validering, fastställande av standarder och spridning.

De två uppgiftsområden som HB-teamet är mer involverade i är definition av semantiskt ramverk för informationsinfusion och utformning av programmet för medborgarengagemang för att förhindra skogsbränder. Den sistnämnda uppgiften, som bland annat leds av HB-teamet, innebär utformning av ett kommunikationsgränssnitt.

för interaktion med olika intressenter och speciellt allmänheten i ett försök att både samla in relevant information samt öka medvetenheten och främja en kultur av avskräckande ämnen. förhindra att bränder uppstår på grund av den mänskliga faktorn (oavsett om det beror på vårdslöshet och misstag eller är avsiktligt).

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

webbsida: https://silvanus-project.eu/