Simulering och utveckling av hållbar kompositmaterial från förnybara resurser för strukturella ändamål

Simulering och utveckling av hållbar kompositmaterial från förnybara resurser för strukturella ändamål

Projektet bör bidra till utvecklingen av alternativa och nya produktområden för skogsindustrin i Sverige, samt bör ge upphov till nya möjligheter för kompositindustrin i Sverige. Genom modellering kan materialegenskaper bestämmas när som helst var som helst. Projektet bidrar även till utveckling av miljömässigt hållbara material till låg kostnad.