Simultan sackarifiering, fermentering och filtrering (SSFF) för produktion av cellulosaetanol

Simultan sackarifiering, fermentering och filtrering (SSFF) för produktion av cellulosaetanol

Med detta nya koncept cirkuleras fermenteringsvätskan mellan hydrolyskärlet och fermentationskärlet och en filtreringsanordning förhindrar det fasta materialet från att nå fermenteringskärlet. Därmed blir det möjligt att jäsa kontinuerligt.

Syftet med detta projekt som är ett samarbete mellan Högskolan i Borås och SEKAB E-Technology, är att optimera och utvärdera detta nya koncept i laboratorieskala och skala upp och verifiera det i Etanolpiloten i Örnsköldsvik. Eftersom konceptet är flexibelt beträffande val av råvara kommer svensk gran att användas som referensmaterial. Ytterligare ett material med relevans för den internationella marknaden väljs ut.